Proizvodi

Krmne smjese

U ponudi imamo krmne smjese i superkoncentrate za perad, svinje i preživače. Sve smjese su peletirane. Smjese koje sadrže kokcidiostatike ...

Komponente

Osim krmnih smjesa bavimo se i prodajom komponenti za proizvodnju stočne hrane. Sve komponente nabavljamo od dugogodišnjih, provjerenih dobavljača. Sve ...

Usluga sušenja i skladištenja kukuruza

Osim proizvodnje stočne hrane bavimo se i sušenjem i skladištenjem žitarica. Imamo silose kapaciteta 5000 tona i sušaru kapaciteta 20 ...
Scroll to Top