Cjenik hraniva za ovce

Tvornica stočne hrane Gašpar d.o.o.

RED.
BR.
NAZIV SMJESEproteiniVpc
€/kg
Vpc
Kn/kg
Mpc
€/kg
Mpc
Kn/kg
1SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD
OJ-0 25/1
PELET16%0,372,790,392,94
2SMJESA ZA ŠILJEŽAD
OŠ 25/1
PELET13%0,332,490,352,64
3SMJESA ZA OVCE
OO 25/1
PELET15%0,342,560,362,71
Scroll to Top