Cjenik peradi

Tvornica stočne hrane Gašpar d.o.o.

REDNI
BROJ

NAZIV

MPC / Kn

MPC / €

1

1/D PILIĆI ZA TOV

5,04

0,67

2

1/D PILIĆI GRAHORASTI

5,95

0,79

3

1/D NESILICE

7,98

1,06

4

1/D PURANI BIJELI I BRONČANI

22,98

3,05

5

1/D PATKE

12,13

1,61

6

1/D GUSKE

38,87

5,16

7

8/TJ NESILICE CRVENI I GRAH.

31,56

4,19

8

18/TJ NESILICE CRVENE

71,20

9,45

9

5/TJ PURANI BIJELI I BRONČANI

70,82

9,40

10

1/D PURE BIJELE

22,98

3,05

11

1/D PILIĆI GRAHORASTI, MUŠKI ILI ŽENSKI

0,00

0,00

Scroll to Top