Komponente

Osim krmnih smjesa bavimo se i prodajom komponenti za proizvodnju stočne hrane. Sve komponente nabavljamo od dugogodišnjih, provjerenih dobavljača. Sve komponente koje prodajemo koristimo u vlastitoj prouzvodnji pa nam je i iz tog razloga sigurnost i kvaliteta na prvome mjestu.

CJENIK KOMPONENTI

Scroll to Top